Nettverkskoordinator i arbeid med seniorer

Nettverkskoordinator i arbeid med seniorer.

Nettverkskoordinator støtter personer til å mestre sosialt nettverk, aktivitet og frivillig arbeid. Målgruppen er personer som av ulike grunner sliter (eller er i fare for) med å finne seg til rette i samfunnet og som opplever ensomhet og isolasjon.  Det kan være innen skole eller arbeidsliv, på grunn av rusmisbruk, kulturforskjeller, sykdom eller andre grunner. Nettverkskoordinator tar utgangspunkt i deltakers egne ressurser. Tidlig innsats er sentralt.

http://www.aktivesammen.no/

På bildet Nettverkskoordinator Linda Merete Karlsen under «Aktive sammen» dagen i Vennesla sentrum. 

Meld behov for oppfølging av Nettverkskoordinator for seniorer her

Ved spørsmål ta kontakt med Marit Kvamsø

Telefon, 90220440, tast 3

Mail: marit@vennesla.frivilligsentral.no

Besøksadresse, Hunsfos næringspark, Verksted bygget 2 etasje

Registrer deg som frivillig her

2022 © Vennesla Frivilligsentral