Vennesla Frivilligsentral

Vennesla Frivilligsentral er bindeledd mellom frivillige, offentlig sektor og næringslivet.

Vi er støtte og samarbeidspartner for frivillige organisasjoner. 

Sentralen kan bistå i ulike prosesser, som tilskuddsordninger, veiledning i søknadsprosesser, rekruttering av nye frivillige, hjelpe til å finne gode samarbeidspartnere, etablere nye tilbud eller ved oppstart av nye organisasjoner. Sentralen tilrettelegger møteplasser for de frivillige og organisasjonene. Vi er aktive på ulike sosiale medier og digitale plattformer der de frivillige organisasjonene, tilbudet deres og eventuelle behov løftes fram. Frivilligsentralen bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i bygda og kan være bidragsyter i ulike fora og samarbeid

Ønsker du å være frivillig eller å melde et behov?

Det er mange som ønsker å bidra, og det er også naturlig at noen vil ha behov for hjelp og støtte i en utfordrende hverdag. Det kan være alt fra praktiske utfordringer til et ønske om å ha noen å snakke med. Har du som innbygger, frivillig eller kontaktperson i en frivillig organisasjon spørsmål ta kontakt med oss på telefon 902 20 440

Aktivitet og prosjekt

Samlinger, forum, konferanser, kurs for frivillige, kontaktpersoner i Vennesla kommune og i frivillig organisasjoner som sammen med arbeidsgruppen jobber for «Et inkluderende Vennesla».

Les mer

Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer.

Les mer

Aktivitet som medvirker til relasjon og nettverk til arbeidslivet hvor vi rekrutterer i samarbeid med Vennesla ungdomsskole skole, Videregående skole, UIA, Kriminalomsorgen, Vennesla kommune seksjon for Helse og omsorg, Oppvekst og NAV og Næringsforeningen

Les mer

Aktivitets vennene er de frivillige som bidra med sin tid og ressurser i andres nettverk for at de skal ha en meningsfull hverdag. Hvor de opplever mestring i aktivitet og frivillig arbeid sammen med andre. Nettverket koordineres av nettverk koordinatorer i Frivilligsentralen, de frivillige kan ha tilhørighet i lokale og nasjonale lag og foreninger. Frivilligsentralen inviterer også til ulike felles samlinger og forum, med sosialt og faglig innhold.

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Unge voksne, voksne og seniorer

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Barn, ungdom og unge voksne i alder 0 til 24 år

Les mer

Frivilligsentralen koordinerer all frivillighet og lønnet frivillig oppdrag i Julegada

Les mer

Hva skjer i dag

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 30.11 09:00 Grillhytta på Hægeland utenfor Hægeland omsorgssenter
Ons 30.11 10:00 Ressursen - bryggverksted Hunsfos næringspark
Ons 30.11 10:00 Ressursen - designverksted Hunsfos næringspark
Ons 30.11 10:00 Ressursen - treverksted Hunsfos Næringspark
Ons 30.11 10:00 Ressursen- Smykkeverksted Hunsfos, verkstedbygget
2022 © Vennesla Frivilligsentral