Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig i beredskap eller trenger hjelp. Når du har sendt inn inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Sammen i en krevende tid!

Samhold i en krevende tid! I en tid der hverdagen blir sterkt påvirket av koronaviruset, er det flott at vi i Vennesla kan stå sammen og støtte og hjelpe hverandre. Det er mange som ønsker å bidra, og det er også naturlig at noen vil ha behov for hjelp og støtte i en utfordrende hverdag. Det kan være alt fra praktiske utfordringer til et ønske om å ha noen å snakke med. Vi har derfor i samarbeid med kommunens beredskapsteam opprettet en digital arena for samhandling om dette. Videre har vi etablert en Ressursgruppe fra noen av medlemsorganisasjonene Røde Kors, Mulighetenes hus, Vennesla Kirke og Frimat i samarbeid med Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral. Har du som innbygger, frivillig eller kontaktperson i en frivillig organisasjon spørsmål ta kontakt med oss på telefon 90877133

Aktivitet og prosjekt

På grunn av Korona krisen vi står i har alle våre frivillige og aktiviteter vært trukket tilbake siden onsdag 11. Mars. Det er nå kun frivillige som er registrert i beredskap som er aktive, da etter retningslinjer som er gitt fra folkehelseinstituttet (FHI) og i samarbeid med Vennesla kommune.

Samlinger, forum, konferanser, kurs for frivillige, kontaktpersoner i Vennesla kommune og i frivillig organisasjoner som sammen med arbeidsgruppen jobber for «Et inkluderende Vennesla».

Les mer

Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer.

Les mer

Aktivitet som medvirker til relasjon og nettverk til arbeidslivet hvor vi rekrutterer i samarbeid med Vennesla ungdomsskole skole, Videregående skole, UIA, Kriminalomsorgen, Vennesla kommune seksjon for Helse og omsorg, Oppvekst og NAV og Næringsforeningen

Les mer

Aktivitets vennene er de frivillige som bidra med sin tid og ressurser i andre nettverk for at de skal ha en meningsfull hverdag. Hvor de opplever mestring i aktivitet og frivillig arbeid sammen med andre.

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Unge voksne, voksne og seniorer

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Barn, ungdom og unge voksne i alder 0 til 24 år

Les mer

Frivilligsentralen koordinerer all frivillighet og lønnet frivillig oppdrag i Julegada

Les mer

Hva skjer i dag

På grunn av Korona krisen vi står i har alle våre frivillige og aktiviteter vært trukket tilbake siden onsdag 11. Mars. Det er nå kun frivillige som er registrert i beredskap som er aktive, da etter retningslinjer som er gitt fra folkehelseinstituttet (FHI) og i samarbeid med Vennesla kommune.

Dato Kl. Tittel Sted
Man 30.03 08:30 Frokosten Røde kors huset, Koldalsvegen. 10
Man 30.03 10:00 Gå-gruppe Oppmøte parkeringsplassen ved Menighetshuset
Man 30.03 10:00 Treningskafe, Vennesla Turnforening Vennesla Næringspark
Man 30.03 11:00 Lunsj på Mulighetenes hus Mulighetenes hus
Man 30.03 12:00 Kjøkkenpraten Røde kors huset

Om oss

Vennesla Frivilligsentral en frivillig organisasjon hvor vi i 2020 har 34 medlemsorganisasjoner, 2 Videregående skoler, 1 attføringsbedrift og Vennesla kommune.

2020 © Vennesla Frivilligsentral