Velkommen til oss!

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktivitet og prosjekt

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

Les mer

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Les mer

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Les mer

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

Les mer

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

Les mer

Ungdommen fra Vennesla Videregående vil samle inn penger og spre informasjon om Frivilligsentralen sitt tilbud i kommunen.

Les mer

Sosialt og kreativt forum for jenter mellom 17-25 år.

Les mer

Fra «Julemarked i Vennesla sentrum - et sted for sansene» 2010 til åpning av Julegada 2018.

Les mer

Vi har kjørevenner fra lag og foreninger, pensjonister og uføre som kjører barn fra barneskolene til blant annet Vindbjarts fritidsordning og brukere til Hjørnet dagsenter i Vennesla.

Les mer

Sosial samling for barna sammen med foresatte.

Les mer

Leksehjelp for barn med flukt bakgrunn ved Moseidmoen skole. Mandager 14.30-16.00

Les mer

Hva skjer i dag

Dato Kl. Tittel Sted
Fre 18.10 11:00 Bingo Stua
Fre 18.10 11:00 Lunsj Mulighetenes hus
Fre 18.10 11:00 Ressursen - treverksted Venneslastua
Fre 18.10 15:00 Ressursen - Fritid Granlivegen 26
Fre 18.10 19:30 100% lavterskeltrening fotball

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

- uten tittel -

2019 © Vennesla frivilligsentral