Velkommen til oss!

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktivitet og prosjekt

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

AKTIV programmet er et tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon.

Les mer

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Les mer

Et samarbeidsprosjekt mellom Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede for eldre Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

Les mer

Vi har kjørevenner fra lag og foreninger, pensjonister og uføre som kjører barn fra barneskolene til blant annet Vindbjarts fritidsordning og brukere til Hjørnet dagsenter i Vennesla.

Les mer

Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtale og lytter til 3. klasse elever som leser.

Les mer

Hva skjer i dag

Dato Kl. Tittel Sted
Søn 20.01 19:30 100% lavterskeltrening med Vinbjart
Man 21.01 08:30 Frokosten Røde kors huset, Koldalsvegen. 10
Man 21.01 10:00 Gågruppe Parkeringsplassen ved menighetshuset
Man 21.01 11:00 Lunsj Mulighetenes hus
Man 21.01 12:00 Mental helse Røde korshuset

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2018 © Vennesla frivilligsentral