Velkommen til oss!

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktivitet og prosjekt

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Samlinger, forum, konferanser, kurs for frivillige, kontaktpersoner i Vennesla kommune og i frivillig organisasjoner som sammen med arbeidsgruppen jobber for «Et inkluderende Vennesla».

Les mer

Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer.

Les mer

Aktivitet som medvirker til relasjon og nettverk til arbeidslivet hvor vi rekrutterer i samarbeid med Vennesla ungdomsskole skole, Videregående skole, UIA, Kriminalomsorgen, Vennesla kommune seksjon for Helse og omsorg, Oppvekst og NAV og Næringsforeningen

Les mer

Aktivitets vennene er de frivillige som bidra med sin tid og ressurser i andre nettverk for at de skal ha en meningsfull hverdag. Hvor de opplever mestring i aktivitet og frivillig arbeid sammen med andre.

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Unge voksne, voksne og seniorer

Les mer

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Barn, ungdom og unge voksne i alder 0 til 24 år

Les mer

Frivilligsentralen koordinerer all frivillighet og lønnet frivillig oppdrag i Julegada

Les mer

Hva skjer i dag

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 20.02 08:30 Ressursen - bakeverksted Hunsfos næringspark
Tor 20.02 10:00 Gågruppe Parkeringsplassen ved Menighetshuset
Tor 20.02 10:00 Ressursen - bryggverksted Hunsfos næringspark
Tor 20.02 10:00 Ressursen - designverksted Hunsfos næringspark
Tor 20.02 10:00 Ressursen - treverksted Kjelleren på Venneslastua

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2020 © Vennesla Frivilligsentral