AktivitetsVenner

Aktivitets vennene er de frivillige som bidra med sin tid og ressurser i andres nettverk for at de skal ha en meningsfull hverdag. Hvor de opplever mestring i aktivitet og frivillig arbeid sammen med andre. Nettverket koordineres av nettverk koordinatorer i Frivilligsentralen, de frivillige kan ha tilhørighet i lokale og nasjonale lag og foreninger. Frivilligsentralen inviterer også til ulike felles samlinger og forum, med sosialt og faglig innhold.

Aktiviteter

Kommende hendelser

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 01.12 13:00 Bocca Vennesla Stua
Tor 08.12 13:00 Bocca Vennesla Stua
Tor 15.12 13:00 Bocca Vennesla Stua
Tor 22.12 13:00 Bocca Vennesla Stua
Tor 29.12 13:00 Bocca Vennesla Stua
2022 © Vennesla Frivilligsentral