Aktivitets venn for barn og familier

Aktivitets venn kan bidra med foreldre veiledning, støtte til oppfølging i aktivitet som kjøring til aktivitet, hjelp til utstyr, dugnadsarbeid, kontakt med trener/ leder på app som feks Spon. Nettverkskoordinator i Frivilligsentralen er ansvarlig for veiledning og oppstart av de frivillige Aktivitets vennene. Nettverks koordinator deltar i Kjernegruppe og ansvarsgruppe i skolen.

Aldersgruppe: For alle

Ønsker du å gjøre en forskjell for bar og familier?

Frivillige støttespillere i arbeid med nettverk for Barn og familier.

Det kan feks være å bidra med å ta barn med på tur, foreldreveiledning, barnepass, kjøring til aktivitet, støtte til å mestre aktivitet.

Den frivillige kan godt være tilknyttet en frivillig organisasjon hvor den feks er foreldrekontakt eller trener.æ

Har du spørsmål til oppgaven kan du ta kontakt med vår Nettverkskoordinator som arbeider med barn og unge May - Brit Ulstein

Tlf 993 70 038

Les mer om Nettverks leders rolle i denne linken.

https://vennesla.frivilligsentral.no/aktivitet?nettverks-koordinator-i-arbeid-med-barn-og-familie&Id=6626

2022 © Vennesla Frivilligsentral