Aktivitetsvenn i Nettverk til mennesker fra 18 år

Vi gjør oppmerksom på at det nå kun er aktuelt og bistå etter retningslinjene fra regjeringen. Vi tilbyr kun bistand til sårbare mennesker i samarbeid med Vennesla kommune, etter retningslinjene til lønna frivillig oppdrag som Støttekontakter.

Aldersgruppe: For alle

Første møte er alltid sammen med nettverkskoordinator, der kartlegger vi dine interesser, ønsker og behov sammen med deg som frivillig, videre vil du ut få oppgaver/ oppdrag ut i fra denne samtalen.

Vi har mange mennesker som har et ønske/behov om Aktivitetsvenn. Det kan feks være om de ønsker å gå på kino, konserter, handletur,  tur i skogen, marked, svømme hallen eller aktivitet eller arrangement i en frivillig organisasjon sammen med andre. 

Første møte mellom Aktivitetsvenn og deltager skal alltid Nettverkskoordinator være med. Om behovet er meldt inn fra kommunen skal også kontaktpersonen/ eller en annen ansatt være med. Dette besøket gjennomføres forbi sikre at den frivillige Aktivitetsvennen skal få nok informasjon for å kunne ivareta deltager og at alle parter skal få en god opplevelse med aktiviteten. 

Alle parter er forpliktet til å melde fra om endringer, endringene meldes til Nettverkskoordinator som er ansvarlig for å følge opp info, og evn tiltak.

Vennesla Frivilligsentral er takknemlig for alle som bidrar med å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet ved å være Aktivitetsvenn i andres Nettverk. 


2022 © Vennesla Frivilligsentral