Aktivitetsvenn i lag og foreninger

AktivitetsVenn i lag og foreninger. Nettverks koordinatorene i Vennesla frivilligsentral jobber for å rekruttere AktivitetsVenner i lag og foreninger som kan støtte mennesker til å delta i en selvvalgt fritidsaktivitet.

Aldersgruppe: For alle

Eksempler på AktivitetsVenn i lag og foreninger kan være.

- Fotball trener i Vindbjart

- Foreldre kontakt i Speideren som hjelper til med kjøring

- AktivitetsVenn i Jeger og sportsfiske forening som hjelper til å legger tilrette for fisking i elva

2022 © Vennesla Frivilligsentral