Aktivitetsvenn i nettverk for mennesker med fluktbakgrunn

Inkludering av mennesker med fluktbakgrunn.

Aldersgruppe: For alle

I Frivilligsentralen i Vennesla kan du gjøre deg kjent med mennesker og kulturer fra mange forskjellige deler av verden. Mange mennesker med fluktbakgrunn sliter med ensomhet og utenforskap på grunn av manglende inkludering i samfunnet. Dette fordi det ofte kan være vanskelig å ta kontakt med mennesker på tvers av kulturer, derfor jobber vi i Vennesla frivilligsentral aktivt med å legge til rette for relasjonsbygging for de som ønsker å bli bedre kjent.   Ved å inkludere mennesker med fluktbakgrunn i det norske hverdagslivet, øker vi som samfunn vår toleranse for kulturelle ulikheter, dette er med på å skape trygghet, inkludering og mangfold i samfunnet.

Som aktivitetsvenn er du med å skape nettverk for personer som er nye i Norge. Vi i Frivilligsentralen vil tilby aktivitetsvenner mange gratis aktiviteter og gode oppfølgingssamtaler. 

Første møte er alltid sammen med nettverkskoordinator, der kartlegger vi dine interesser, ønsker og behov sammen med deg.

Som aktivitetsvenn inviteres du til å ta en sentral del i denne viktige samfunnsutfordringen, og du oppfordres også til å rekruttere flere aktivitetsvenner sammen med oss. 

Om vi har forventninger til at mennesker integrerer seg i et samfunn, må vi samtidig ha forventninger til at vi som samfunn inkluderer dem.

Ved spørsmål ta kontakt med Vennesla Frivilligsentral:

Annette Jakobsen
Telefon: 90164550

Registrer deg som frivillig her


2022 © Vennesla Frivilligsentral