Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Vennesla Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Innledning

Ved Vennesla Frivilligsentral er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler

Informasjon om våre frivillige

Frivilligsentralen holder kontakt med de frivillige og formidler frivillig innsats. Derfor har vi et register over de frivillige, der de frivillige gir sitt samtykke til lagring av følgende opplysninger:

 • Navn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post, bilde evn kontonr ved utlegg
 • Hvilke aktiviteter den frivillige er med i
 • Hvilke oppdrag den frivillige deltar på

Frivillige som ønsker det, får tilgang til å logge inn på systemet, og kan da se kontaktopplysninger om de andre frivillige. Dette er gjort for å forenkle kontakten mellom de frivillige.

Vi sørger for at alle våre frivillige underskriver taushetserklæring og innehenter politiattest for de som skal arbeide med barn og ungdom eller med mennesker med behov for verge. Lov om politiattest kan også tre i kraft ved spesielt sårbare grupper som feks beboere ved asylmottak. I vårt register lagrer vi informasjon om taushetserklæring og politiattest inn til et år etter oppdraget er avsluttet.

Informasjon om våre brukere/deltagere/ frivillige med oppfølging av Nettverks koordinatorene

Når vi formidler frivillig arbeid til enkeltpersoner eller kontaktpersoner i en frivillig organisasjon trenger vi å ha kontaktinformasjon om de som mottar tjenestene. Dette gjøres for å forenkle kommunikasjon mellom de som er involvert og for å levere en god tjeneste, da vi ønske om å ivareta alle parter. 

Informasjon om våre deltakere

Når sentralen gjennomfører arrangement, trenger vi av og til å vite hvilke personer som deltar. Her lagrer vi for det meste kontaktinformasjon.

Informasjon om de som kjøper billetter

Frivilligsentralen har ansvar for billettsalg. For de som kjøper på nettet eller med appen, lagres følgende:

 • Navn, e-post
 • En kan lagre kortinformasjon hvis brukeren ønsker
 • Hvilken forestilling det er kjøpt billetter til

Informasjon om de som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig. Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen. All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

Informasjon om de vi er i kontakt med

Vi lagrer ofte telefonnummer og e-post på de vi er i kontakt med. Når det gjelder e-post, tar vi vare på inn- og utgående e-poster for arkivbehov. Vi har ikke noe sentralbord, men bruker en mobiltelefon som hovednummer hvor du da selv taster nr for den ansatt du ønsker å komme i kontakt med. 

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler informasjon om bruker/deltagere til frivillige iFrivilligsentralen eller frivillig i den aktuelle organisasjonen der vi mener det er nødvendig for å kunne ivareta deltagerene eller den frivillige som har oppfølging. Videre kan vi dele informasjon med den som har meldt inn behov som feks pårørende, kontaktperson i kommunen, nav, kriminalomsorgen OL. Ellers deler vi ikke personopplysninger med noen utenfor frivilligsentralen.

Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos Vennesla Frivilligsentral kan be om følgende:

 • Få tilgang til personopplysninger vi har om vedkommende
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i dokumentet.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

 • Vennesla Frivilligsentral
 • Org.nr: 993349291
 • Kontaktpersoner
  • Annette Jakobsen, daglig leder
  • Karin Lilletun Langeland , styreleder
 • Telefon: 90220440
 • E-post: annette@vennesle.frivilligsentral.no
 • Adresse: Hunsfos Næringspark, Verksted bygget, 4700 Vennesla


2022 © Vennesla Frivilligsentral