BLI FRIVILLIG

Vi ønsker flere frivillige til frivillig arbeid og her kan du melde din interesse.

I Vennesla har vi et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved frivillighetssentralen eller en av de frivillige organisasjonene i Vennesla. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser.

Se eksempler på aktiviteter som trenger frivillige under skjemaet

Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt!

BLI FRIVILLIG

Når du melder deg som frivillig vil vi invitere inn til en samtale for å kartlegge interesse og finne en aktivitet som du kunne tenke deg å være frivillig i.

Send

Her er noen eksempler på aktiviteter som trenger frivillige:

  • I samarbeid med Moonlight. Går i rullerende team, vanlig er ca en fredag hver 3.mnd

  • Være tilstede på skolene i friminutter og ved skoleslutt
  • Være med ut på gåturer i nærheten. Ta med kamera for de som ønsker å ta foto på turen

 • Frivillig i  lag og foreningen
  • Her er det mye man kan være frivillig som. Vi hjelper å finne lag og aktivitet som er riktig for deg

 • Sykkelgruppe
  • Nyoppstartet i høst. Bli frivillig på sykkelgruppen. Nivået blir lagt slik at alle kan være med. Det skal være hyggelig å være på sykkeltur .

 

 • Kulturgruppe
  • Være med i kulturgruppe som finner på noe en gang i måneden. Planlegge , tilrette legge og være med på en kulturell aktivitet.


 • Temakafe for kreftpasienter, pårørende og etterlatte- på Husmorgården i Vennesla
  • Tilberede lunsj, legge til rette for en hyggelig samling og prate med gjestene.
2022 © Vennesla Frivilligsentral