Aktiv turglede

Aktiv turglede har eksister siden 2017. Her inviterer frivillige deg med på tur i nærmiljøet og omvegen.

Aldersgruppe: For alle

Tirsdager kveld kl. 18.00 går turen ei runde i nærmiljøet på omslag 5 km. 

Onsdager kl. 11.00 går turen ofte  ut av Vennesla rundt i Agder fylke. Da er de ute på litt lengre turer. Oppmøte og sted blir lagt på Facebook.

Aktiv turglede er tydelig på at dette er fysisk og sosial aktivitet. En gang i mnd prøver de derfor også å få til en felles Danmark tur.

Følg Aktiv Turglede på Face Book her

Frivillig kontakt person i Aktiv Turglede:

Bjarne Forsdal, 906 76 269

Torhild Gautestad, 975 68 298

2022 © Vennesla Frivilligsentral