Frivillighet i Julegada

Frivilligsentralen koordinerer all frivillighet og lønnet frivillig oppdrag i Julegada

Aktiviteter

Flere kategorier

Forum «Et inkluderende Vennesla»

Samlinger, forum, konferanser, kurs for frivillige, kontaktpersoner i Vennesla kommune og i frivillig organisasjoner som sammen med arbeidsgruppen jobber for «Et inkluderende Vennesla».

Samskaping

Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer.

Relasjon og nettverksbygging til arbeidslivet. Sommer prosjekt og samarbeid med skole.

Aktivitet som medvirker til relasjon og nettverk til arbeidslivet hvor vi rekrutterer i samarbeid med Vennesla ungdomsskole skole, Videregående skole, UIA, Kriminalomsorgen, Vennesla kommune seksjon for Helse og omsorg, Oppvekst og NAV og Næringsforeningen

AktivitetsVenner

Aktivitets vennene er de frivillige som bidra med sin tid og ressurser i andres nettverk for at de skal ha en meningsfull hverdag. Hvor de opplever mestring i aktivitet og frivillig arbeid sammen med andre. Nettverket koordineres av nettverk koordinatorer i Frivilligsentralen, de frivillige kan ha tilhørighet i lokale og nasjonale lag og foreninger. Frivilligsentralen inviterer også til ulike felles samlinger og forum, med sosialt og faglig innhold.

En til en oppfølging i lag og foreninger

Aktivitet og møteplasser som fremmer mangfold og integrering fra 18 år

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Unge voksne, voksne og seniorer

Aktivitet og møteplasser som fremmer mangfold og integrering fra 0 - 24 år

Idrett, Natur, Historie, kultur, kurs og sosial aktivitet for Barn, ungdom og unge voksne i alder 0 til 24 år

2022 © Vennesla Frivilligsentral