Nettverkskoordinator i arbeid med mental helse og rusproblematikk

Nettverkskoordinator for mental helse og rusproblematikk


Nettverkskoordinator støtter personer til å mestre sosialt nettverk, aktivitet og frivillig arbeid. Målgruppen er personer som av ulike grunner sliter (eller er i fare for) med å finne seg til rette i samfunnet og som opplever ensomhet og isolasjon.  Det kan være innen skole eller arbeidsliv, på grunn av rusmisbruk, kulturforskjeller, sykdom eller andre grunner. Nettverkskoordinator tar utgangspunkt i deltakers egne ressurser. Tidlig innsats er sentralt.

http://www.aktivesammen.no/


På bildet Nettverkskoordinator Brian Andersen og Mats Filling i de nye lokalene til Ressursen i Hunsfos næringspark, Verksted bygget, 1 etasje

Meld behov for oppfølging av Nettverkskoordinator  her

Ved spørsmål ta kontakt med Brian Andersen

Telefon, 90220440, tast 5

Mail Brian, brian.andersen54@gmail.com

Besøksadresse, Hunsfos næringspark, Verksted bygget 2 etasje

Registrer deg som frivillig her

2022 © Vennesla Frivilligsentral