Nettverkskoordinator i arbeid med Barn og Familie

Nettverkskoordinator i arbeid med Barn og familie.

Nettverkskoordinator støtter personer til å mestre sosialt nettverk, aktivitet og frivillig arbeid. Målgruppen er personer som av ulike grunner sliter (eller er i fare for) med å finne seg til rette i samfunnet og som opplever ensomhet og isolasjon.  Det kan være innen skole eller arbeidsliv, på grunn av rusmisbruk, kulturforskjeller, sykdom eller andre grunner. Nettverkskoordinator tar utgangspunkt i deltakers egne ressurser. Tidlig innsats er sentralt.

http://www.aktivesammen.no/

På bildet Nettverkskoordinator May-Brit Viste Ulstein sammen med Vindbjart fotballklubb sin Kontaktperson Vidar Ulstein i «Et inkluderende Vennesla»

Meld behov for oppfølging av Nettverkskoordinator fra 0 - 18 år her

Ved spørsmål ta kontakt med May-Brit Ulstein:

Telefon, 90220440, tast 2

Mail, maybrit@vennesla.frivilligsentral.no

Besøksadresse, Hunsfos næringspark, Verksted bygget 2 etasje

Registrer deg som frivillig her


2022 © Vennesla Frivilligsentral