Lyttevenn

Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtale og lytter til 3. klasse elever som leser.

Elevene har knekt lesekoden og er i en alder der de er svært motiverte for å lese. Dette er et prosjekt som har vist seg å være med og øke leselysten til elevene. 

Les mer om lyttevenn

Brosjyre 

Gjennom å være lyttevenn skapes det trygge og gode relasjoner mellom generasjonene.

En kontakt som kan være svært nyttig i dagens samfunn.

Har du barnebarn i tredje klasse, har du tidligere jobbet i skolen eller har du rett og slett bare lyst til å være sammen med barn? Da er lyttevenn noe for deg!

Lyttevenn er et samarbeid med frivillige, eldrerådet og skolene. 

Ved spørsmål ta kontakt med Vennesla frivillig sentral. 

Bilde fra filminnspilling på moseidmoen skole. For Arild Wehus som du møter i filmen er det viktig å være en ressurs. I lyttevenn prosjektet er seniorer en ressurs i genereasjonsmøte med elever på barneskoler.

ELDRE SOM RESSURS!

Her er film laget av Vedt Agder Eldreråd. Du møter her en av våre første lyttevenner i 2009 Tore Robstad, som var lyttevenn på Kvarstein skole frem til 2016.SAMLINGER

Vi har 3-4 samlingen med faglig og sosialt innhold for de frivillige gjennom året.

Det er arbeidsgruppen som er ansvarlig for samlingene for lytte vennene.

August/september 

Rektorer, lærere 3 trinn, og de frivillige.

Målet med samlingen er å gjøre alle kjent med Lyttevenn prosjektet. Denne samlingen brukes også til å planlegge hvordan hver skole skal gjennomføre aktiviteten på de ulike skolene. Da går lyttevenner, lærer og rektor i grupper ut fra den enkelte skole.

Januar

Lytte vennene blir invitert til Nyttårsfest sammen med alle frivillige, kontaktpersoner i frivillig organisasjoner og kommune.

Mai

Evalueringsmøte, lytte vennene sammen med arbeidsgruppen.

Underveis evaluering skjer på ute på skolene gjennom året, men vi ser det som svært nyttig å gjennomføre samlingen i mai. 


I Vennesla kommune har vi lyttevenner på 7 skoler med.

Hunsfos, Moseidmoen, Samkom, Vennesla og Kvarstein kommer inn under Vennesla Frivilligsentral. Kvarstein og Vennesla var de første skolen ut i 2009. Vennesla Frivilligsentral var først ut i Norgen med lyttevenner i Frivilligsentralen. 

Alf Vigsnes og Peter Rosendal var ildsjelene i eldrerådet som sammen med da skolerådgiver Aina Bjelland og leder i Frivilligsentralen, Jorunn Sagen Olsen satt arbeidet i gang.

Bildet under fra en av samlingene.

august 2010.


Registrer deg som frivillig her


2022 © Vennesla Frivilligsentral