Lyttevenn

Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtale og lytter til 3. klasse elever som leser.


Har du barnebarn i tredje klasse, har du tidligere jobbet i skolen eller har du rett og slett bare lyst til å være sammen med barn? Da er lyttevenn noe for deg!

Lyttevenn – en lokal superhelt for barna. 

Lyttevenn er en aktivitet hvor generasjoner møter og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt. En lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing, men ringvirkning er mye større. Elevene får økt leselysten og blir mer motivert til å lese noe som er med på å blant annet redusere stress, stimulere fantasien, utvikler språket og ordforrådet og holder hjernen i aktivitet.

Aktivitet er så enkel som at elevene 3.klasse og lyttevennene møtes under skoletid. Under lesestunden møtes lyttevennen og eleven og sammen deler man fine tekster.

Denne aktiviteten er med på å bygge bro mellom generasjoner og skaper en fin møteplass hvor man møtes gjennom en meningsfull aktivitet. Møtene kan være med på å bidra til økt forståelse mellom mennesker i lokalsamfunnet, på tvers av kulturelle forskjeller og generasjonsskiller.


Hvorfor er det så viktig? 

Familier flytter på seg mer enn de gjorde før, og derfor er det ikke alltid kontakten mellom generasjoner er så tett som man kunne ønske seg. Det er viktig for barn å møte voksne i forskjellige aldre, samt at det er sunt for pensjonister og hjemmeværende å treffe mangfoldet av barn ute i skolene.

Tilbakemeldingene fra skolene er helt klare. Lyttevennene er et viktig bidrag til det pedagogiske tilbudet, barna blir merkbart bedre til å lese. Besøkene av lyttevennene er et viktig og positivt bidrag til skolehverdagen.

Lyttevenn passer for deg som ønsker å gjøre en ekstra innsats for barna i ditt nærmiljø.
 Politiattest kreves og taushetserklæring underskrives før aktiviteten blir satt i gang.

Varighet; Fra høstferien til påskeferien. 1 gang i uken.

Lyttevenn er et samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralene og Vennesla kommune.

Elev + lyttevenn = en vinn vinn situasjon for både eleven, lyttevennen og skolen.


https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/tiltak-som-virker/


ELDRE SOM RESSURS!

For Arild Wehus som du møter i filmen er det viktig å være en ressurs. I lyttevenn prosjektet er seniorer en ressurs i genereasjonsmøte med elever på barneskoler.

Her er film laget av Vedt Agder Eldreråd. Du møter her en av våre første lyttevenner i 2009 Tore Robstad, som var lyttevenn på Kvarstein skole frem til 2016.SAMLINGER

Vi har 3-4 samlingen med faglig og sosialt innhold for de frivillige gjennom året.

Det er arbeidsgruppen som er ansvarlig for samlingene for lytte vennene.

August/september 

Rektorer, lærere 3 trinn, og de frivillige.

Målet med samlingen er å gjøre alle kjent med Lyttevenn prosjektet. Denne samlingen brukes også til å planlegge hvordan hver skole skal gjennomføre aktiviteten på de ulike skolene. Da går lyttevenner, lærer og rektor i grupper ut fra den enkelte skole.

Januar

Lytte vennene blir invitert til Nyttårsfest sammen med alle frivillige, kontaktpersoner i frivillig organisasjoner og kommune.

Mai

Evalueringsmøte, lytte vennene sammen med arbeidsgruppen.

Underveis evaluering skjer på ute på skolene gjennom året, men vi ser det som svært nyttig å gjennomføre samlingen i mai. 


I Vennesla kommune har vi lyttevenner på 5 skoler med.

Moseidmoen, Vennesla og Kvarstein kommer inn under Vennesla Frivilligsentral.

Kvarstein og Vennesla var de første skolen ut i 2009. Vennesla Frivilligsentral var først ut i Norge med lyttevenner i Frivilligsentralen. 

Alf Vigsnes og Peter Rosendal var ildsjelene i eldrerådet som sammen med da skolerådgiver Aina Bjelland og leder i Frivilligsentralen, Jorunn Sagen Olsen satt arbeidet i gang.

Bildet under fra en av samlingene i august 2010.


Registrer deg som lyttevenn her


2022 © Vennesla Frivilligsentral