Ressursen - Bakeverksted

Frivillige baker til inntekt for utvikling av aktivitet på «Ressursen - senter for aktivitet og mestring»

Hva?

Her møtes frivillige for å bake Sveler til inntekt for utvikling av produksjonen og aktiviteter på «Ressursen - senter for aktivitet og mestring». Les mer om Ressursen - senter for aktivitet og mestring her. 

Du er velkommen til å bidra sammen med oss.

Når?

Tirsdag kl. 10.00-14.00

Torsdag kl. 10.00-14.00

En stor takk!

Vi er svært takknemlig for samarbeidet med Joker, Leifs`s mat og de ansatte, for at de er med å gjør dette mulig for oss. 

Svelene er å finne i butikken hver tirsdag og torsdag fra kl. 11.30.

Kr. 30;- for pose med 6 Sveler

Svelene er nydelige med godt smør, eller litt syltetøy og holder seg veldig bra til dagen etter de er bakt.

Løp og kjøp😊

Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

2019 © Vennesla Frivilligsentral