Nyttige dokumenter

Her kan du finne nyttige dokumenter fra arbeidet i Vennesla Frivilligsentral, Årsmøte papirer, Dokument til politiattest, Taushetsplikt, og skriv som er sendt ut via Forenings portalen.

Aldersgruppe: For alle

Sendt ut via Frivillig portalen under Korona krisen:

Samhold i en krevende tid

Årsmøte 2019, 25 mars 2020, utsatt til 17.juni 2020 pga. Korona krisen:

Handlingsplan 2020 og evaluering av handlingsplan 2019

Dagsorden Årsmøtet 2019, 25.03.20

Forslag til årsmelding 2019

Hovedtall resultat

Personvern og Taushetsplikt i Lag og foreninger:

Taushetsplikt oppdatert for Korona krisen

Personvern

Politiattest for frivillige i arbeid med barn- unge og sårbare grupper som mennesker med kognetiv svikt og beboere ved asylmottak:

Datatilsynet om politiattest i frivillige organisasjoner

Lovbrudd som vil komme frem i saken, ved søknad om politiattest

Viktig endring ved søknad om ny taushetsplikt, se Norsk Idrettsforbund sin anbefaling

Rapporter om Vennesla Frivilligsentral:

«Med hverandre for hverandre» av Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning - Sør2022 © Vennesla Frivilligsentral