Lekestue

Sosial samling for barna sammen med foresatte.

Aldersgruppe: 0 til 5 år

Hvem er Lekestue for?

Her kommer barna sammen med mamma, pappa eller i noen tilfeller besteforeldrene. For barn fra 0 år til skole alder. 

Hvor?

I 2 etasje i Røde Korshuset, Koldalsvegen Nr. 26

Hva?

En sosial samling for store og små hvor tre i mødre gruppen er frivillige. De koker kaffe og venter på at dere skal ta turen, alle har med egen niste.

Håre du tar turen 🍮🥪🍏🐏🧩🧸

Når?

Dørene åpner kl. 9.00 og vi er her så lenge der er folk.


Kontakt de frivillige:

Merete Arntsen, 41854242 jonasfilip@hotmail.com

Natalie Larsen, 40825219 nholtet@yahoo.com

Karen Louise Joreid, 47615709 klgronn@hotmail.com Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

2019 © Vennesla frivilligsentral