Kontaktperson i Vennesla kommunen

Vennesla Frivilligsentral har i samarbeid med kommunen, og lag og foreninger opprettet kontaktpersoner, for å sammen jobbe mot «Et inkluderende Vennesla» Sammen om inkludering og mangfold.

Kontakt informasjon 

Kontaktpersoner i Seksjon for Helse og oppvekst ved Vennesla Kommunen 

Kontaktpersoner i Frivillig organisasjoner som jobber for «Et inkluderende Vennesla» i arbeid med aktivitet for de over 18 år Se oversikt i Foreningsportalen her

Samling for kontaktpersoner i Frivillig organisasjoner som jobber for «Et inkluderende Vennesla» i Arbeid med barn og ungdom inn til 24 år 

Mandat 

Mandat for kontaktpersoner i Vennesla kommunen som jobber for «Et inkluderende Vennesla» her

Mandat for Kontaktpersoner i Frivillig organisasjoner som jobber for «Et inkluderende Vennesla» i Arbeid med Barn og familie 

Kontaktperson i Frivillig organisasjoner som jobber for «Et inkluderende Vennesla» Aktivitet for mennesker fra 17 år og oppover her

Behov for Nettverkskoordinator

Nettverkskoordinatorer støtter personer til å mestre sosialt nettverk, aktivitet og frivillig arbeid. Målgruppen er personer som av ulike grunner sliter (eller er i fare for) med å finne seg til rette i samfunnet og som opplever ensomhet og isolasjon.  Det kan være innen skole eller arbeidsliv, på grunn av rusmisbruk, kulturforskjeller, sykdom eller andre grunner. Nettverkskoordinator tar utgangspunkt i deltakers egne ressurser. Tidlig innsats er sentralt. 

Flytdiagram over prosessen når kommunen får meldt et behov, enten i form av søknad eller henvendelse fra pårørende,  ansatt eller personen selv:

Flyt skjema ved registrering av behov hos bruker Nettverks koordinatorer ved Vennesla frivilligsentral 

Frivillig innsats hos kontaktpersonene

Kontaktperson registreres som frivillig innsats og kontaktpersonene vil derfor bli invitert til Nyttårsfest sammen med de frivillige i Frivilligsentralene

 Års hjul for kontaktpersoner

2022 © Vennesla Frivilligsentral