Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Aldersgruppe: For alle

Hvordan?

Vennesla Frivilligsentral bidrar gjerne ved å utvikle eller støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere med deres arrangement. 

Vi er i dag med på f. eks Vindbjart fotballklubb sitt arrangement, St. Hans aften på Vigeland hovedgård, Norkirkens - Hjerteromuke, Vennesla kommune - Julegada og 17 mai, Jul på Småbruk Idyll, Menighetsrådet - Jukegavetreet, Vennesla Filladelfia -   Julematpakke.

Tidligere år har vi f. eks. bidratt også med frivillige i VOC - Oggevannrundt, Vindbjart Fotballklubb - Sør Cup, Ungdoms arrangement på Moonlight.


Kapasitet

Vi gjør oppmerksom på at vi kan bidra så lenge vi har kapasitet i forhold til frivillige og økonomi. Når det gjelder økonomisk støtte vil det være ved gaver eller tilskudd hvor vi har søkt Stat eller Vennesla kommune.

Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

Innsamlings aksjon

Ungdommen fra Vennesla Videregående vil samle inn penger og spre informasjon om Frivilligsentralen sitt tilbud i kommunen.

2019 © Vennesla frivilligsentral