Aktivitets Gruppe

En aktivitetsgruppe sammensatt av introteamet i NAV Vennesla, tas med ut i aktiviteter av Frivilligsentralen og Mulighetenshus på torsdager klokka 13.00.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Tanken er å aktivisere, motivere og skape nettverk rundt de som viser tegn til manglende motivasjon, utenforskap, drop out, rus, radikalisering og manglene oppmøte på voksenopplæringen. Gruppen tas ut av NAV timen på torsdager klokka 13.00 og blir med på tur og aktiviteter sammen med norske frivillige i håp om å skape relasjoner og bygge nettverk rundt disse personene.  Stian og Santiago fra mulighetens hus koordinerer gruppen. Det er en lukket gruppe i forhold til de med fluktbakgrunn fordi det er NAV og VVO som bestemmer hvem som har behov. Gruppen er relativt åpent for norske frivillige (godt intigrerte personer) da de er viktige for å skape nettverk rundt personene.  

2022 © Vennesla Frivilligsentral