Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

Aldersgruppe: Fra 16 år


”Kroppen er bare en beholder. Husk at helse er så mye
mer enn trening. Ikke tenk så mye på helsa, det er det
beste helserådet jeg kan gi,” sier professor i samfunnsmedisin
Per Fugelli under folkemøte i Lillehammer i
april.

Dette er det mye sant i. Derfor har vi laget AKTIV
programmet som vil gi deg mye mer enn ”bare” bedre
helse!
Her møtes vi gjennom fysisk aktivitet og skaper
trivsel i form av bedre helse, sosialt samvær og knytter
nye relasjoner.

Dette tilbudet er GRATIS.

TOPPTUR:
Ved å delta som frivillig eller deltaker I  AKTIV programmet vil du få tilbud om
å delta på neste års topptur
.

 Topptur  2019 går til Hovden i tirsdag til torsdag uke 26. 

FILM FRA TOPPTUR:

SE AKTIVITETENE I KALENDEREN

Flere aktiviteter

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

Innsamlings aksjon

Ungdommen fra Vennesla Videregående vil samle inn penger og spre informasjon om Frivilligsentralen sitt tilbud i kommunen.

2019 © Vennesla frivilligsentral