Meld inn behov for personer over 18 år

På skjemaet under kan du som pårørende, venn, person selv eller ansatt i kommunen melde fra om behov. Fyll ut skjemaet og du vil bli kontaktet så fort vi har mulighet.

Hvem melder inn behov:

Kontaktinformasjon til person som melder behov

Kontaktinformasjon om person med behov (deltaker)

informasjon om hvilket behov deltaker har

Dokumentet "Lov om taushetsplikt" finner du opp til høyre på denne siden. Taushetsplikten signeres i første møte med nettverkskoordinator

Send


Vi jobber ut i fra "Aktiv sammen metoden"

Metoden trinn for trinn:

Trinn 1: Behovet meldes

Trinn 2: Samtale med personen

Trinn 3: Avklare behov og ønsket tilbud

Trinn 4: Etablere nettverk for gjennomføring

Trinn 5: Oppfølgingssamtaler med person og nettverkskontakt

Mer info om metoden: http://www.aktivesammen.Bli frivillig nå , vær med å gjøre en forskjell slik at andre kan oppleve mestring. 

Se mer informasjon under "Aktiviteter" på nettsiden, eller ta kontakt med oss,

 tlf 90 22 04 40 eller mail: post@vennesla.frivillgsentral.no

2022 © Vennesla Frivilligsentral