Velkommen til Hunsfos Næringspark 17. OKT 2019

Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer.


Du er herved invitert til å samskape et samfunn hvor flere unge kan delta! 


Flere og flere av våre barn og våre unge blir stående utenfor. "Hvordan vi skal få flere unge inn i samfunnet; inn i utdanning og i arbeidsliv?" Dette er en av våre felles utfordringer. Og en av de store utfordringene i dagens Agder.
Samskaping er sosial innovasjon hvor vi i fellesskap finner nye løsninger på kompliserte samfunnsutfordringer. 


Torsdag 17. oktober fra 10.00 - 15.30 møtes vi på Hunsøya, PM5 Vennesla. 
Du får samskapingsverktøyet, lunsj og nettverksbygging. Arrangementet er gratis!

Inviterte er; næringslivet, akademia, sosiale entreprenører, ungdom, innbyggere, frivillige organisasjoner og andre kommuner. 

Meld deg på her; https://www.facebook.com/events/489891711809941/
Inviter gjerne kollegaer og andre som du mener kan bidra for å løse unges utenforskap. 

Samskaping handler om anerkjennelse av hverandres plass rundt bordet, likeverd og tro på mulighet.


Vi håper dere har anledning til å være med oss noen timer torsdag 17. oktober! Dette er både viktig og spennende, verkstedet trenger din kompetanse og erfaring!


Skulle du ha noen spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med; 

Janne Nordahl,  janne@venf.no Mob 91161056 Vennesla Næringsforening

Jorunn Sagen Olsen OLSJOR@vennesla.kommune.no Mob 90877133Vennesla Frivilligsentral

2020 © Vennesla Frivilligsentral