Tilskudd til aktivitetstilbud for personer med kognitiv svikt/demens

Vennesla kommune skal bedre aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med kognitiv svikt/ demens. Nasjonale føringer oppfordrer til å integrere personer med demens bedre i felleskapet.

Frivillig sektor kan bidra til å skape et aktivt og meningsfylt liv for personer med demens.   Lag og foreninger i Vennesla kommune oppfordres derfor til å søke om tilskudd til aktiviteter for hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demens.

Søknadspotten er på kr. 100.000,-. Det kan søkes om hele eller deler av beløpet og det kan søkes om tilskudd til sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter, tiltak eller arrangementer.

  • Søkere må representere lag eller forening i Vennesla kommune
  • Aktivitet/tiltak/arrangementet må gjennomføres innen 12. mnd.
  • Kort beskrivelse med et enkelt budsjett


Ved søknad benytt elektronisk søknadsskjema «Kulturformål – søknad om tilskudd» 


Vedlegg

application/pdfRetningslinjer for tilskudd 

2020 © Vennesla Frivilligsentral