Nå skal vi styrke Ressursen!

Vennesla Frivilligsentral har fått 1. 500.000k kr til å styrke og utvikle Ressursen samt videre føre 100% stilling til arbeidet med rusmiddelavhengige med bruk av metoden Aktive Sammen. Vennesla kommune har gått inn med prosjektmidler til Egenandelen.

Dette var viktig for arbeidet der vi er nå!

Ressursen har vært en drøm siden arkitektene presenterte de første planene for Hunsfos Næringspark. I planene var Hunsfos Fabrikker sin historie godt ivaretatt. Det som ikke var tatt med var den arbeidsplassen Hunsfos fabrikker var og hvordan de hadde arbeids plas til alle. « Ja vi er jo kjent med at her jobbet også de som hadde behov for å slenge seg bak en pall i løpet av dagen». Vi kjenner mange historier og det ble ofte sagt at Hunsfos var Nav e i kommunen. Hva investorene der nede har fått til er utrolig gøy, nå er også NAV på veg til Hunsfos øya. Utenfor Vennesla sier de « Se hva de får til nå hjørnesteins fabrikken faller». Nye drømmer og visjoner kommer frem. Guttene har iallefall inspirert meg!

Vegen frem til Ressursen startet med Frokosten, 10.000 i støtte fra Lions i samarbeid med frivillige og LMS. I 2010 fikk vi det først 30.0000 Kr fra Helse direktoratet. Dream team, inisiativet kom fra deltagerne på Frokosten, Kjell Solbakken og vi startet med småjobbsentral i en skap tilhenger sponset av Spare skillings banken, så kom treverkstedet Kapp- lys på Vennesla stua, siden en avdeling i det Gule huset på Hunsfosøy med design og utstyrs bank. 


Så i 2018 når vi inviterte Friskt Alternativ til Hunsfos for å utvikle Ressursen, ønsket de oss velkommen til Granlivegen 26.  Det er her vi er nå, og på verkstedet på Vennesla Stua. Drømmen er fortsatt å få være på Hunsfos, men det viktigste nå er å jobbe for å styrke og utvikle Ressursen slik at vi får et godt og varig tilbud som kan være et spring brett tilbake i jobb, skolebenken eller gi mennesker en meningsfull hverdag ved å få være en Ressurs. Alt som skapes og gir inntekt skal gå til å skape mer aktivitet. R E S S U R S E N - senter for samskaping, aktivitet og mestring. 


Vennesla Næringsforening gjennomførte Identitetsprosjektet i samarbeid med Vennesla kommune. 50 aktører fra ulike samfunnslag bidro til å komme frem til Vennesla sin identitet. 

«Ei grønn urban bygd» 

Det kom tydelig frem i prosjekt perioden, for å få til en opplevelse av felles identitet må vi ha alle med. I dag er 1/4 av Venndølene utenfor ordinært arbeid eller skole. Her ønsker vi å være med å gjøre en forskjell.

Alle er velkommen til å bidra!

Takk til våre samarbeidspartnere😊


2020 © Vennesla Frivilligsentral