AktivitetsVenn for barn, ungdom og familie

Vi tilbyr nå bistand til barn og ungdom i samarbeid med Vennesla kommune, ut fra behovene de ser hos barn, ungdom og familier. Støtte til aktivitet, avlastning, «lufting»av barn og unge i nærmiljøet. Det er nå viktig at vi klarer og gi barn og unge et godt fritids tilbud ut fra gitte retningslinjer og behov.


Behov kartlegges i Vennesla kommunen i hele Seksjon for oppvekst, Inkluderings koordinator/Slt koordinator er ansvarlig for koordinering av arbeidet i Kommunen.

Vennesla frivilligsentral og medlemsorganisasjonen Mulighetenes hus samarbeider tett med Kommunens koordinator. 

Nå bygger vi en god beredskap sammen med medlemsorganisasjonene og andre innbyggere, for og alltid ha gode tiltak ut fra behov som vil komme. 

Registrer deg via nettsiden, du vil bli kontaktet, og Nettverks koordinatorene i Frivilligsentralene og ansatte ved Mulighetenes hus vil sette deg i gang og gi god informasjon om behov hos barn, ungdom og familie samt retningslinjer ut fra situasjonen vi er i ved Korona krisen.

Vi vil trenge deg som kommer fra frivillig arbeid ute i organisasjonene, eller har erfaring fra barn og ungdoms arbeid. Alle frivillige skal ha politiattest og signert taushetsplikt.

Ved registrering er det fint om du skriver organisasjonen du har erfaring fra eller er aktiv i, nå står vi sammen for at Vennesla skal være en god plass og bo for Barn, ungdom og familie❤️

Kan du bidra som frivillig? Du kan melde deg Her

Har du og din familie behov for litt hjelp? Da kan du melde behov her Her


Ved spørsmål ta kontakt med 

May-Brit Ulstein Nettverk koordinator Vennesla Frivilligsentral, 993 70 038

Raymond Bærø, Mulighetenes hus 982 99 890

Redd barna hjelpen 

Gode rød og tips

Linker til ulike chat og telefon tjenester for Barn og ungdom  som anbefales av Helsedirektoratet 

Søk her

Nasjonal kategori
En til en hjelp/tjeneste
Samarbeid med
Offentlig helse, Offentlig annet, Lokale lag og foreninger
Lokal kategori
Aktivitetsvenn
2022 © Vennesla Frivilligsentral