Torsdag 20 Februar
kl. 10:00 - 14:00 Ressursen - treverksted Kjelleren på Venneslastua
Her møtes frivillige for å skape og produsere treprodukter til inntekt for utvikling av aktiviteter på «Ressursen - senter for aktivitet og mestring»

Ressursen treverksted - aktivitet med mening, kjelleren på Venneslastua

Kontaktperson: Roy Halland 952 46 097

2020 © Vennesla Frivilligsentral