VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL

Møte mellom mennesker!


Vennesla Frivilligsentral er en frivillig organisasjon, hvor andre organisasjoner er medlemsorganisasjoner sammen med to videregående skoler og Vennesla kommune.


Vi er 8 ansatte inkl 3 nettverkskoordinatorer innen rus og psykisk helse, barn og ungdom og senior.

Våre nettverkskoordinatorer jobber ut i fra metoden "Aktive sammen" og "Fritid med bistand"

Vennesla Frivilligsentral drifter Ressursen- senter for samskaping, deltagelse og mestring som holder til i 1.etasje verkstedsbygget på Hunsfos. I tillegg har vi en treverksted-avdeling som også holder til på Hunsfos

Kontorene våre er  i andre etasje i verkstedsbygget på Hunsfos

Vi jobber ut i fra våre verdier, som er:

Se og bli sett- tillit- deltagelse og mestring

I 2022 har vi følgende medlemsorganisasjoner:

Røde Kors, Civitan, , Rotary, Vindbjart Fotball, IL Vindbjart, Norkirken Vennesla, Vennesla Videregående skole, Kristent Interkulturelt arbeid, Norsk Skolehjelp i DR Kongo, Vennesla Motorcross Club, Vennesla Frikirke, Mulighetenes hus, Vennesla Kristne Skolelag, Ruts hus, LHL, ATROP  Senior Nett Norge, avd. Vennesla, Stiftelsen Venne-bu, Vennesla Menighetsråd, A3 Ressurs Vennesla AS, Kristen Videregående skole, Muslimsk Forening Vennesla, Frelsesarmeen, Friskt alternativ, Blå Kors Kristiansand, Mental Helse , Eldrerådet og Vennesla kommune. Vennesla Pensjonistlag


VÅRE VERDIER- Se og bli sett

- Tillit 

- Deltagelse 

- MestringVedtekter for Vennesla Frivilligsentral 2021

Registrering for organisasjoner og medlemsorganisasjoner her!Årsmøte papirer : 

2022 © Vennesla Frivilligsentral