VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL

Møte mellom mennesker!

HVEM ER VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL?

Vennesla Frivilligsentral er en frivillig organisasjon, hvor andre organisasjoner er medlemsorganisasjoner sammen med to videregående skoler og Vennesla kommune.

I 2018 har vi følgende medlemsorganisasjoner:

Røde Kors, Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart Fotball, IL Vindbjart, Norkirken Vennesla, Vennesla Videregående skole, Kristent Interkulturelt arbeid, Norsk Skolehjelp i DR Kongo, Vennesla Motorcross Club, Vennesla Frikirke, Mulighetenes hus, Vennesla Kristne Skolelag, Ruts hus, LHL, ATROP støtte- og ettervernsenter, Senior Nett Norge, avd. Vennesla, Stiftelsen Venne-bu, Vennesla Menighetsråd, A3 Ressurs Vennesla AS, Kristen Videregående skole, Muslimsk Forening Vennesla, Frelsesarmeen, Friskt alternativ, Blåkors Vennesla, Mental Helse Kristiansand og omegn, Eldrerådet og Vennesla kommune.

HVA ER FORMÅLET MED VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL?

Motivere til frivillig arbeid, skape samarbeid mellom organisasjoner, kommune og enkeltmennesker. Vennesla Frivilligsentral er bevisst i sitt arbeid med å skape møteplasser i samarbeid med kommunen og de frivillige organisasjonene. Samtidig som vi er bevist på at møteplassene skal bygge broer mellom generasjoner og ulike kulturer og miljøer.

Frivilligsentralen skal være for alle!

Vi ønsker at mennesker skal oppleve mestring i aktivitet og frivillig arbeid i trygge rammer.

Vennesla Frivilligsentral bygger sin struktur ut fra den tredelte løsningen.

"En til En - Grupper - Fritid med bistand (FmB) ut i organisasjonslivet". Nasjonal Strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011(2010).


VÅRE VERDIER SOM VENNESLA FRIVILLIGSENTRAL ER BLANT ANNET:-Se og bli sett

-Tillit 

-Deltagelse 

-Mestring

"Det ser vi er med på å gi håp"

LINK TIL VEDTEKTER: 

Vedtekter

VÅR ORGANISERING:

De rød boblene viser kontaktpersonene i kommunen.

De grønne boblene viser kontaktpersonene i frivillig sektor.


Mandat for kontaktpersonene i Helse og omsorg tjenesten i Vennesla kommune som jobber opp mot frivillige organisasjoner og Frivilligsentralen. 

LINK TIL MANDAT


ÅRSBERETNINGER:

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013

Årsberetning 2014

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017


2019 © Karin Langeland