KOMPIS

En til en - grupper - Fritid med bistand ut i organisasjonslivet Målet ved kompis er at alle barn skal kunne delta i en selvvalgt fritidsaktivitet. Målgruppen til kompis er 1-7 klasse.

Fritid med bistand handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen.

Med utgangspunkt i et mestringsperspektiv rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målet med metoden er at personen som får støtte, i løpet av en begrenset tidsperiode skal bli inkludert i sin valgte kultur- eller fritidsorganisasjon.

Slik jobber vi:

* Uforpliktende informasjonsmøter om hva vi kan tilby
* Kartlegging av dine interesser
* Kartlegge ulike fritidsaktiviteter
* Velge fritidsaktivtet
* Finne en person i aktivieten som er valgt som er med å tilrettelegger
* Tiltaket følges opp og evalueres jevnlig av koordinator

Kjenner du noen som kunne ha nytte av en slik ordning for å bli aktiv på fritiden? Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg eller andre i gang med en fritidsaktivitet, ring gjerne for en hyggelig prat.

En til en oppfølging
Ofte har et barn/ ungdom behov for En til en oppfølging. Vi jobber med å mobiliserer gammelt og nytt nettverk for å gi den støtten som trengs for å kunne delta i aktivitet eller gi støtte i hverdagen. Eksempel på dette kan være ungdomsvenner, kjørevenner eller utstyrsvenner. 


Gruppe tilbud

Vi oppretter grupper etter behov, gruppene etableres ut fra interesser og behov hos de enkelte deltagerne i Kompis.


Bli frivillig! 

Har du litt tid til å bidra i nettverket til barn og unge?

Kontakt informasjon: Maybrit Ulstein 

90809332

maybrit@vennesla.frivilligsentral.noEN KJEMPE FIN OG FORSTÅELIG MODELL, VERD Å TA EN TITT PÅ.
En stor takk til organisasjonene som har et stort fokus på inkludering.

2019 © Vennesla Frivilligsentral