Behov meldes til person under 18 år

Behov om nettverkskoordinator i Vennesla Frivilligsentral.

På skjemaet under kan du som ansatt i kommunen, pårørende, venn eller personen selv melde fra om behov for støtte til å mestre sosiale nettverk, aktivitet eller frivillig arbeid. Fyll ut skjemaet og du vil bli kontaktet om noen dager.

Ved innmeldt behov fra kontaktperson i kommunen skal deltaker ha signert samtykkeskjema.

Send


Nettverks koordinatoren i Vennesla Frivilligsentral har nå fra 2020 sin målgruppe         fra 1 - 4 trinn og er ansatt i KOMPIS. 

Her tar vi i bruk arbeidsmetodene Fritid med bistand ut i organisasjonslivet og Drop-In hvor vi speiler positiv erfaring fra fritid inn i læringsmiljøet på skolen.

Målet ved KOPIS er at alle barn skal kunne delta i en selvvalgt fritidsaktivitet, oppleve mestring i aktivitet og dra nytte av/speile positiv erfaring fra Fritid inn i Læringsmiljøet på skolen. Arbeidet gjøres i samarbeid med elev, foresatte, frivillige, skole og evn andre ressurs personer i barnets nettverk. 

Fritid med bistand handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen.

Med utgangspunkt i et mestringsperspektiv rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målet med metoden er at personen som får støtte, i løpet av en begrenset tidsperiode skal bli inkludert i sin valgte kultur- eller fritidsorganisasjon.

Slik jobber vi:

* Uforpliktende informasjonsmøter om hva vi kan tilby
* Kartlegging av dine interesser
* Kartlegge ulike fritidsaktiviteter
* Velge fritidsaktivtet
* Finne en person i aktivieten som er valgt som er med å tilrettelegger
* Tiltaket følges opp og evalueres jevnlig av koordinator

* Deltar i kjernegruppe på skolene

* Deltar i miljøarbeider team sammen med miljøarbeiderne på Moonlight hvor vi delegerer oppgaver for å raskt kan sette inn tiltak etter behov.


Kjenner du noen som kunne ha nytte av en slik ordning for å bli aktiv på fritiden? Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg eller andre i gang med en fritidsaktivitet, ring gjerne for en hyggelig prat.

En til en oppfølging

Ofte har et barn/ ungdom behov for En til en oppfølging. Vi jobber med å mobiliserer gammelt og nytt nettverk for å gi den støtten som trengs for å kunne delta i aktivitet eller gi støtte i hverdagen. Eksempel på dette kan være ungdomsvenner, kjørevenner eller utstyrsvenner. 


Gruppe tilbud

Vi oppretter grupper etter behov, gruppene etableres ut fra interesser og behov hos de enkelte deltager

Bli frivillig her

Ved spørsmål, kontakt May-Brit Ulstein 

90809332

maybrit@vennesla.frivilligsentral.noEN KJEMPE FIN OG FORSTÅELIG MODELL, VERD Å TA EN TITT PÅ.
En stor takk til organisasjonene som har et stort fokus på inkludering.


2020 © Vennesla Frivilligsentral