Behov meldes til person over 18 år

Behov om Nettverks koordinatorene i Vennesla Frivilligsentral

På skjemaet under kan du som ansatt i kommunen, pårørende, venn eller personen selv melde fra om behov for støtte til å mestre sosiale nettverk, aktivitet eller frivillig arbeid. Fyll ut skjemaet og du vil bli kontaktet om noen dager.
Send


Metoden trinn for trinn:

Trinn 1: Behovet meldes

Trinn 2: Samtale med personen

Trinn 3: Avklare behov og ønsket tilbud

Trinn 4: Etablere nettverk for gjennomføring

Trinn 5: Oppfølgingssamtaler med person og nettverkskontakt


Mer info om metoden: http://www.aktivesammen.

 ( sett inn skjema) Behov meldes for de fra 17 år

Bli frivillig nå, Bli Aktivitets venn, vær med å gjøre en forskjell for at andre kan oppleve mestring. Se mer informasjon under aktiviteter, eller ta kontakt med oss på 90220440.

2020 © Vennesla Frivilligsentral