Vennefamilie

❤️ Vær med å skap et varmere samfunn! Den beste integreringen skjer når vi åpner heimene våre og begynner å gjøre hverdagslige ting sammen. Flere ønsker Vennefamilie og støtte til små ting i hverdagen for å klare å finne sin plass i samfunnet. Ønsker du og være med å gjøre en forskjell for enkelt mennesker?

Aldersgruppe: For alle

Ellen Knobel , Reidun og Ragnar Norhaug meldte seg som frivillige i 2017. Tre fantastiske mennesker som ønsket å gi litt av sin tid for andre.

Sammen gikk de inn i arbeidet med Kvinneklubbene og Ragnar ble kjørevenn. I dag har deres nettverk utvidet seg noe enormt og de gjør et utrolig viktig arbeid i forhold til inkludering og integrering i Vennesla. 

Torsdag 28/3 kl. 18.00 kan dere høre hvordan de opplever å stå i det frivillige arbeidet i Frivilligsentralen.

Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

2019 © Vennesla Frivilligsentral