Relasjon og nettverksbygging til arbeidslivet

Aldersgruppe: 16 til 24 år

Vennesla Frivilligsentral har siden 2014 fått tilskud fra Bufdir for å drive prosjektet «Relasjon og nettverksbygging til arbeidslivet»

Aktiviteten gjennomføres i sommer ferien i samarbeid med lokale bedrifter, frivillig organisasjoner, Vennesla Kommunen og NAV.

Til nå har 100 ungdom fra 15-24 år fått mulighet til å få prøve seg i praksis i en frivillig organisasjon, eller bedrift i sommermånedene. 

De har fått nettverk og erfaring fra arbeidslivet. Vår prosjekt medarbeider er ansvarlig for opplæring og oppfølging av ungdom og bedrift i prosjekt perioden.

Vi gleder oss over at nettopp denne aktiviteten i Vennesla Frivilligsentral har gitt flere ungdom muligheten til å få ordinær sommerjobb, praksisplass knyttet til utdanning, deltidsjobb eller fast stilling.

Ny søknad er sendt Buffdir. Svar ventes i mai 2019.


Ta kontakt med oss på Mail om du kan være kandidat til prosjektet eller om du har lyst å bidra med praksis plass. Ungdommen får deler av tilskuddet, for innsatsen de legger ned.

I 2018 utgjorde dette kr 6000,- pr deltager i tillegg til at de får være med på årets Topp tur i regi av Frivilligsentralen.

Praksis plassene får mulighet til å ta i mot kr 2000,- til inkluderings midler fra tilskuddet. 


Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

2019 © Vennesla Frivilligsentral