Livsglede skole

Helse og sosialfag elevene ved Livsglede skolen Vennesla videregående har mulighet for praksis som koordineres av Frivilligsentralen. Vi tar imot elever fra alle trinn. 1 og 2 utfører Livglede aktivitet mens 3 klasse gjennomfører hjemmebesøk med Senior samtale som en del av kommunikasjon, Helse og service. Ungdomsskole-elevene på 10. trinn har mulighet til å velge faget «Innsats for andre» hvor de er med å skaper «Livsglede» blant annet på sykehjem, Vennesla stua, IFO, Torsdag kaffe, og i Barnehager.

Aldersgruppe: Fra 15 år


Elevene bidrar med sin innsats torsdager kl 13.30 til 15.00

Elever som ønsker hjelp til å finne oppgaver gjennom Frivilligsentralen skal registrere seg her

Søk om praksisplass
Send

Registrer deg som frivillig her

2022 © Vennesla Frivilligsentral