Konferanse som fremmer inkludering og mangfold

Siden 2011 har vi gjennomført en årlig konferanse i samarbeid med lag og foreninger, Nav og Vennesla Kommune.

Aldersgruppe: For alle

Fra 2020 vil konferansen gjennomføres en gang i året, men annen hvert år i samarbeid med Seksjon for Helse-og omsorg og Seksjon for Oppvekst.

Seksjon for Oppvekst vil være ansvarlig i partall år, og gjennomføre konferansen i oktober.

Seksjon for Helse og omsorg vil være ansvarlig i oddetall år,  og gjennomføre konferansen i Mai. 


Innbyggere, frivillige, frivillig lag og foreninger, kommune kontakter er velkommen til innspill til tema for konferansen.


Innspill kan sendes til annette@vennesla.frivilligsentral.no

 Bildet er tatt 2019 under felles konferanse ved Vennesla voksenopplæring.


2022 © Vennesla Frivilligsentral