AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.
Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet.

TILSKUDDSORDNING:



I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no

Link til AKTIVE SAMMEN SKJEMA: AKTIVE SAMMEN SKJEMA 2019

Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.


FORSKNINGSRAPPORT:

Senter for omsorgs forskning i sør ved Per Gunnar Disch Med hverandre-for hverandre.

FILM: 

Vi har i prosjektperioden opprettet tett samarbeid med Vennesla Videregående hvor Helse og oppvekstfag får opplæring i metoden og enkelte av elevene får også praksis plass i Vennesla kommune og frivilligsentralen hvor de foretar forebyggende hjemmebesøk. Dette er prosjektet God helse som driftes på tilskudd fra Fylkesmannen. Vi har i denne sammenheng produsert en film som vi bruker i veiledningen og undervisningen av elevene.


BOKA AKTIV OMSORG:
«Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel»

I Kap 10 kan vi også lese  om Frivilligsentralen sin plass i lokalsamfunnet med Vennesla som eksempel.

KJØP BOKA HER


2019 © Vennesla frivilligsentral