Øvelse kjøring

Det å kjøre bil er viktig i forhold til integrering. I samarbeid med NAV og frivillige kan Frivilligsentralen få dette til.

Trinn 1. Behov meldes fra kontaktpersonene i Vennesla kommune eller NAV.

Trinn 2. Sikre at deltager har gjennomført trafikalt grunnkurs. 

Trinn 3. Vi kobler den som ønsker å øvelsekjøre opp mot en av våre registrerte frivillig, kjørevenner. 

Trinn 4. Vi går gjennom retningslinjer ved bruk av bil og forsikring om ulykke skulle skje. Samt kostnader for å delta. 

Vi prøver å ha to personer som kan øvelsekjøre sammen en gang pr uke. Da får de mulighet til landeveiskjøring  og bykjøring samme dag. Samtidig som de lærer av hverandre og bygger nettverk. Vi øvelse kjører med tre biler, en egenbil og to av NAV sine biler. Deltagerne betaler kr 100,- til PR uke til å opparbeide fond til egenandel om vi må bruke forsinkringen. Samt vedlikehold av egen bil. 

Vi er utrolig takknemlig for samarbeidet med NAV Vennesla og Vennesla kommune. 

En ekstra takk til de frivillige kjørevennene! Vi har stort behov for flere som ønsker å bidra som frivillig med øvelseskjøring. Da mange ikke har egen bil eller andre i nettverket sitt som kan øvelsekjøre med dem. 

Flere aktiviteter

Aktiv Programmet

AKTIV programmet er et gratis tilbud til alle innbyggerne i Vennesla kommune, på kryss av kultur, alder og livssituasjon. I programmed for 2018-2019 har vi over 50 Aktiviteter I samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og Vennesla kommune.

AKTIV SENIORNETTVERK

Mål med prosjektet Aktive Seniornttverk er å motvirke ensomhet og passitivitet. Prosjektet er treårig og driftes på tilskudd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre I prosjektet skal vi ha med 35 deltagere, utvikle en metodikk, vi skal se om metoden har en overføringsverdi til andre kommuner, og vi skal etablere nettsiden www.aktivesammen.no Samarbeidspartene i prosjektet er Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Senter for omsorgsforskning og Vennesla kommune.

Arrangementer hos våre medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere

Vi bidrar med å støtte våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i deres arrangement.

Barnas trafikk venn

Bli barnas trafikk venn! Møt barna ved veikrysset inn til Auravegen om morgenen mellom 8.00 og 8.30. Her har du mulighet til å slå av en lite prat, eller gi barna et hyggelig smil og et lite hei på veg til skolen, når de venter på grønn mann. Da vil du bidra til trygghet i trafikken og kanskje gjøre en stor forskjell for et barn ved begynnelsen av skole dagen.

En til en oppfølging

Et samarbeidsprosjekt med Menighetene i Vennesla, Ruts Hus, Røde Kors, Livsglede skolene, Kirkens SOS, Frimat Vennesla Frikirke og Vennesla Kommune.

2019 © Vennesla Frivilligsentral